Wendla Fishing

Projektinformation

Projektet ”Wendla Fishing”

Projektet vill utvekla en ändamålsenlig båt för fisketurism och entrepenörskap som möter dagens miljökrav, kraven på sjöduglighet och tillgänglighet. De områden som fokuseras på vid framtagandet av ny båtmodul är:

 • Säkerhet
 • Design & Fiskeutrustning
 • Handikapsanpassning
 • Miljö
 • Kultur
 • Information -IT

Prototypbåten planeras för klassning enligt EU-Pass reglena inom fartområdet C.

Projektet bedrivs med möten och projekteringar där Alicarma AB och CJJ Marine Tech AB är de som projekterar och gör stabilitetsberäkningar. Avstämningar sker regelbundet med Transportstyrelsen (Sjöfartsverket).

Projektet ”Wendla Fishing”

Projektet vill utvekla en ändamålsenlig båt för fisketurism och entrepenörskap som möter dagens miljökrav, kraven på sjöduglighet och tillgänglighet. De områden som fokuseras på vid framtagandet av ny båtmodul är:

 • Säkerhet
 • Design & Fiskeutrustning
 • Handikapsanpassning
 • Miljö
 • Kultur
 • Information -IT

Prototypbåten planeras för klassning enligt EU-Pass reglena inom fartområdet C.

Projektet bedrivs med möten och projekteringar där Alicarma AB och CJJ Marine Tech AB är de som projekterar och gör stabilitetsberäkningar. Avstämningar sker regelbundet med Transportstyrelsen (Sjöfartsverket).

Wendla Fishing

Projektinformation